Rea Kivimäki

Suora puhelin: 050 3624450
Email: rea.kivimaki@haaksiluotokivimaki.fi

Olen toiminut asianajajana vuodesta 2003 lähtien. Oikeustieteen kandidaatiksi valmistuin Turun yliopistosta vuonna 1982 ja varatuomarin arvonimen sain vuonna 1985.

Ennen asianajouraani olen toiminut yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa sekä perintälakimiehenä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä ja pankkilakimiehenä säästöpankkiryhmässä. Pankkilakimiehenä toimiessani tehtäviini kuuluivat sekä asiakkaiden että pankin omien lakiasioitten hoitaminen.

Toimintatapani on asiakaslähtöinen ja hoidan kaikki minulle uskotut tehtävät luottamuksella, asiantuntevasti ja huolellisesti.

Omaa erikoisalaani ovat perhe- ja perintöoikeus, lasten huoltoriidat, rikosasiat sekä erilaiset riita-asiat.

Hoidan kaikenlaisia perintöoikeudellisia asioita. Laadin testamentteja, toimitan perunkirjoituksia sekä teen osituksia ja perinnönjakoja. Kuolinpesissä toimin myös oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana.

Laadin avioehtosopimuksia sekä avio- tai avoeron yhteydessä tehtäviä osituksia ja omaisuuden erottelua koskevia sopimuksia.

Lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyviä asioita hoidan asiakasta kuunnellen ja lapsen etua silmällä pitäen. 

Hoidan kaikenlaisia rikosasioita mukaan lukien talousrikokset sekä lähestymiskieltoasiat.

Toimin myös yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen ja Turun kriisikeskuksen kanssa.

Pankki- ja perintälakimiesurani peruja on osaamiseni erilaisiin luottosuhteisiin ja perintään liittyvissä asioissa.