Sauli Haaksiluoto

Suora puhelin: 050 593 8903 
Email: sauli.haaksiluoto@haaksiluotokivimaki.fi

Olen toiminut asianajajana Turussa vuodesta 1996 lähtien. Lakimieheksi valmistuin 1989 ja varatuomarin arvonimen sain vuonna 1992.

Ennen asianajajaksi ryhtymistä toimin yleisenä oikeusavustajana, vakuutusyhtiön korvauslakimiehenä ja pankkilakimiehenä. Viimeksi mainittu alkoi tavallisena pankkijuristin työnä, mutta muuttui pian perintäjuristin työksi Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalissa. Tämä vaihe työurallani oli monipuolinen ja opetti monenlaisia hyödyllisiä lakimiestaitoja.

Pienessä toimistossa tehdään monenlaista asianajotyötä, ja useilla oikeudenaloilla toimitaan. Painopistealueitakin on kuitenkin tullut.

Keskeisiksi minulla ovat muodostuneet perhe- ja perintöoikeus, rikosoikeus sekä pankkijuridiikka.

Perhe- ja perintöoikeuden puolella olen erikoistunut kuolinpesien selvittämiseen ja jakamiseen sekä avioliittolain mukaisiin osituksiin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä tai –jakajana. Nämä tehtävät hoidan asianmukaisin ja oikeudellisesti kestävin tavoin, mutta samalla nopeasti ja kustannustehokkaasti. Perhe- ja perintöoikeus on kuitenkin paljon muutakin, ja kaikki niihin liittyvät kysymykset ja jutut kiinnostavat minua ja hoidan niitä mielelläni.

Rikosasioita hoidan laidasta laitaan, talousrikosasiat ovat kuitenkin mieluisimpia. Rikoskäräjät ovat tuttuja.

Aiemmalta työuralta ovat läheisiksi jääneet erilaisiin luottosuhteisiin liittyvät asiat ja oikeudenkäynnit, joita mielelläni hoidan. Niitä olen hoitanut lähinnä pankkien ja luotonantajien näkökulmasta, samoin niihin liittyviä ulosottoriitoja ja -juttuja. 

Suomen Asianajajaliiton luottamustehtävissä olen toiminut mm. Turun osaston hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, sekä liiton rikosprosessiasiantuntijatyöryhmän jäsenenä.