Hinnasto

ASIANAJOTOIMISTO HAAKSILUOTO & KIVIMÄKI OY:N HINNASTO


Voimassa 20.10.2017 alkaen


Yleisenä palkkioveloitusperuste on tuntiveloitus 198,40 € (160 € + ALV 24 %). Sitä noudatetaan kaikissa muissa kuin kahdessa seuraavassa kappaleessa mainituissa tapauksissa.

Seuraavissa tehtävissä noudatetaan tuntiveloitusta 235,60 € (190 € + ALV 24 %):

  • tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä, pesänjakaja tai pesänhoitaja
  • tuomioistuimen määräämä yhteisomistuslain mukainen uskottu mies
  • kuolinpesän selvitys tai jako muutoin kuin pesänselvittäjänä tai – jakajana
  • kaikki oikeudenkäyntiasiat mukaan lukien oikeudenkäyntiä edeltävät toimet
  • kaikki yrityksille suunnatut palvelut

Seuraavissa asioissa minimikorvaus on 500 €:

  • Esiintyminen tuomioistuimessa,
  • toimituskokouksen pitäminen pesänselvittäjänä, pesänjakajana, pesänhoitajana, uskottuna miehenä tai selvitysmiehenä

Toimeksiantojen hoitamiseen liittyvät toimiston maksamat kulut veloitetaan erikseen. Tällaisia ovat esimerkiksi lunastetut pöytäkirjat, hankitut kauppare­kisterinotteet, kopiointikustannukset, ja oman auton käyttämisestä aiheutuneet ku­lut.

Milloin asiakas saa julkista oikeusapua tai hänelle määrätään rikosasiaa varten avustaja tai puolustaja, määräytyy palkkion määrä julkisen oikeusavun taksojen mukaan.

Useista selkeästi rajattavista toimeksiannoista voimme sopia asiakkaan kanssa erikseen kiinteän hinnan keskusteltuamme asiakkaan kanssa tehtävän laajuudesta ja luonteesta. Tällaisia tehtäviä ovat mm. perunkirjoitus, testamentin tai avioehtosopimuksen laatiminen.

Täydellinen hinnasto on saatavilla toimistossamme.