Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat sulkea puolin tai toisin toistensa avio-oikeuden pois joko kaiken omaisuuden tai vain jonkin erikseen määritellyn omaisuuden tai omaisuuslajin osalta. Avio-oikeuden ulkopuolista omaisuutta ei oteta huomioon toimitettaessa ositusta. Ilman avioehtosopimusta puolisoiden omaisuus tulee ositustilanteessa tasattavaksi tasingon kautta siten, että kumpikin puoliso saa osituksessa yhtä paljon omaisuutta. Avioehtosopimus tulee noudatettavaksi avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan. Sopimus on mahdollista rajata koskemaan vaikkapa vain tilannetta, jossa liitto päättyy avioeroon.  Avioehtosopimus on tehtävä laissa määrätyssä muodossa ja sen voimaan tuleminen edellyttää maistraatin rekisteröintiä.
Avioehtosopimuksen laatiminen edellyttää avioliittolain mukaisen systematiikan ja määrämuotojen tunte­mista sekä osapuolten toiveiden ja tilanteitten selvittämistä. Tehdessämme avioehtosopimuksia käymme aina molempien osapuolten kanssa keskustelun, jonka yhteydessä asiakkaille selvitetään sopimuksen merkitys ja varmistetaan, että kumpikin osapuoli ymmärtää tehtävän sopimuksen merkityksen ja on valmis siihen sitoutumaan. Sopimus voidaan tehdä ennen avioliiton solmimista ja vielä avioliiton aikana.

Käytäessä läpi aviopuolisoiden perintösuunnittelua selvitetään myös mahdollisen avioehtosopimuksen olemassaolo ja sen vaikutus perimysprosessiin. Avioehtosopimus voidaan tehdä vielä siinäkin vaiheessa tai jo tehtyä avioehtosopimusta muuttaa.