Lapsiasiat


Lapsiasioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeuksia ja elatusapua kos­kevia asioita. Lapsiasioitten taustalla on yleensä vanhempien välirikko ja ne saattavat olla vanhemmille raskaita, mikäli vanhempien välillä vallitsee syvä erimielisyys. Nämä asiat ovat usein vanhemmille ainutkertaisia ja niiden ratkai­sumenettelyt tuntuvat vierailta.

Lapsiasiat voidaan sopia vanhempien välillä ja se onkin aina ensisijaisena tavoitteena. Asianajotoimistossa voi­daan molempien vanhempien pyynnöstä ja yhdessä toimien tehdä näitä asioita koskevia sopimusjärjeste­lyjä, joilla vältetään enempi riitely. Tällaisessa tilanteessa asianajaja avustaa molempia vanhempia.

Asianajaja voi toimia myös vain toisen vanhemman avustajana menettelyissä, joissa vanhempien välillä pyritään näitä asioita sopimaan.

Lapsiasiat on ratkaistava käräjäoikeudessa, mikäli niistä ei pystytä sopimaan. Silloin kyse on oikeudenkäyntiasi­asta, jossa asianajajina avustamme asiakkaana olevaa vanhempaa.

Oikeusturvavakuutukset korvaavat joissakin tapauksissa lapsiasioihin liittyviä oikeudenkäyntikuluja. Myös yleinen oikeusapu on käytettävissä, eräin rajoituksin. Näiden etuuksien soveltuvuus selvitetään osana asian hoitoa.