Muut lakipalvelut


Asianajotoimistoissa hoidetaan edellä lueteltujen juttutyyppien lisäksi monenlaisia muitakin asioita kuten, veroasioita, maanmittaustoimitusten hakemisia ja asiakkaan edustamista niissä, lainhuutojen hakemisia, erilaisia hakemuksia hallintoviranomaisille, yhteisomistuksen purkuasioita, lähes­tymiskieltoasioita, holhoustoimeen liittyviä asioita sekä erilaisia yhtiöoikeudellisia asioita.

Teemme monenlaisia kauppakirjoja ja sopimuksia. Kiinteistöjen ja asunto-osakehuoneistojen kauppakirjoja tehdään usein asianajotoimistoissa perintöoikeudellisten asioiden yhteydessä sekä muissa normaaliti­lannetta vaativammissa tapauksissa. Sopimuksia voidaan asianajotoimistoissa tehdä käytännössä mistä tahansa asiasta, jos on tarvetta varmistaa yhteisymmärryksen kirjaaminen todistettavaan muotoon.