Oikeudenkäyntiasiat


Oikeudenkäyntiasioilla tarkoitetaan pääasiassa käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa käsiteltäviä asioita. Myös hallinto-oikeudessa käsiteltäviä asioita voidaan pitää oikeudenkäyntiasioina. Oikeudenkäyntiasiat ovat moninaisia. Erilaisten oikeudenkäyntiasioiden luettelo olisi lähes loputon, joten vain tärkeimmät juttu­tyypit mainitaan tässä. 

Rikosasioista kerromme tarkemmin niistä kertovilla sivuilla, samoin lasten huoltoon, tapaamisoikeuksiin ja elatusapuihin liittyvistä oikeudenkäyntiasioista. Myös pankki- ja vakuutusasioista sekä saatavan perintäasi­oista kerrotaan omalla sivullaan.

Muita oikeudenkäyntiasioita ovat mm. erilaiset vahingonkorvausasiat, työsuhdeasiat, asuntokauppoihin liittyvät virhevas­tuujutut, yksityishenkilöiden väliset velka-asiat, huoneenvuokra-asiat, yritysten välisiin sopimussuhteisiin liittyvät riidat sekä perin­nönjakoihin ja osituksiin liittyvät riidat. Käräjäoikeuksissa toimi­vissa maaoikeuksissa käsitellään maanmitta­ustoimituksiin liittyviä muutoksenhakuasioita. Hallinto-oikeu­dessa käsiteltävistä asioista yleisimpiä ovat verovalitukset.

Oikeudenkäynnit ovat toimintamme ydinaluetta. Avustamme ja edustamme asiakkaitamme, niin yksityisiä kuin yrityksiäkin, olipa heidän asemansa oikeu­denkäynnissä tai prosessissa mikä tahansa.

Oikeudenkäyntiasiassa selvitämme, onko asiakkaalla jutun kustannukset kattava oikeusturvavakuutus tai, onko asiakkaalla mahdollisuus saada asian hoitoon yleistä oikeusapua. Jos asiakas saa näitä etuja, korvaa vakuutusyhtiö tai valtio asianajajan palkkion.