Ositus ja pesänjakaja

Ositusasiassa on kysymys osituksen toimittamisesta avioliiton päätyttyä joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Osituksessa määritetään tasingon määrä eli tasataan avio-oikeuden alainen omaisuus puolisoiden tai lesken ja kuolinpesän kesken. Yhteisomistussuhteet puretaan jakamalla tai myymällä yhteinen omaisuus. Ositus voidaan tehdä sopimuksin tai sen voi tehdä käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Teemme sopi­musosituksia, joissa puolisoiden varallisuustilanne, toiveet ja yhteisymmärrys selvitetään ja kirjataan osi­tussopimukseksi. Sopimustilanteessa puolisoilla on suhteellisen vapaat kädet hoitaa asia haluamallaan ta­valla, jolloin tasinkosäännöksistä voidaan yhteisymmärryksessä poiketa. Sopimusosituksia tehdessämme voimme toimia molempien osapuolten yhteisenä avustajana, tai voimme avustaa myös vain toista osapuolta, tilan­teen mukaisesti.

Mikäli osapuolet eivät pääse osituksen tekemisestä sopimukseen, osituksen tekee käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Avustamme asiakasta tämän prosessin vireille laittamisessa ja pesänjakajaprosessissa. Voimme toimia myös pesänjakajana, jolloin emme toimi kummankaan osapuolen avustajana, vaan näistä riippumattomana puolueettomana ulkopuolisena toimijana.