Pankki- ja vakuutusasiat


Pankkiasioilla tarkoitamme tässä yhteydessä lähinnä pankkien ja muiden rahoituslaitosten suorittamaa saatavan perintää velallista, takaajaa tai pantinantajaa kohtaan. Kun asianajotoimistot ovat näissä tilan­teissa mukana, on kyse yleensä tuomioistuinvaiheessa olevista perintäasioista. Luottosuhteisiin liittyviä asioita voidaan käsitellä myös muissa yhteyksissä, kuten mm. ulosottoon liittyvissä myynti- ja valitusproses­seissa tai prosesseissa, jotka liittyvät yrityssaneerauksiin, yksityishenkilöiden velkajärjestelyihin tai konkurs­seihin. Kaikissa näissä asioissa toimiminen on meille tuttua pankkijuristitaustamme takia.  Pääsääntöisesti velkojan puolella, mutta jos esteellisyyssäännökset eivät ole esteenä, myös velallisen puolella.

Vakuutusasioissa on pääsääntöisesti kysymys asiakkaan ja vakuutusyhtiön erimielisyydestä koskien asiak­kaan oikeutta saada vakuutuskorvausta, tai korvauksen määrästä. Toimittaessa näissä asioissa asiakkaan puolesta selvitetään ensin sovinnon mahdollisuus ja ajetaan sen jälkeen asiaa oikeudenkäynnillä käräjäoi­keudessa tai hakemalla muutosta vakuutuslautakuntien kautta, tilanteen mukaan.