Perunkirjoitukset

Henkilön kuoltua tulee toimittaa perunkirjoitus. Sen toimittavat tehtävään valitut uskotut miehet. Perunkirjoi­tusta varten selvitetään pesän osakkaat, hankitaan tarvittavat sukuselvitykset ja virkatodistukset sekä kootaan tiedot vainajan ja les­ken varallisuudesta ja veloista. Perukirja toimitetaan verottajalle ja se toimii myös perinnönjaon pohjana olevana perusasiakirjana. Meillä toimitetaan paljon perunkirjoituksia, joten niihin on jo muodostu­nut vahva rutiini.