Rikosasiat

Rikosasioissa toimimme sekä rikoksen uhrin eli asianomistajan että rikoksesta epäillyn avustajana, emme kuitenkaan mo­lemmissa rooleissa samassa jutussa.

Asianomistajan avustajana edustamme asianomistajaa käräjäoikeudessa vaatimalla rangaistusta ja ajamalla syyteasiaa syyttäjän rinnalla. Usein keskeisenä asiana näissä tapauksissa on asianmukaisen vahingonkor­vausvaatimuksen selvittäminen, esittäminen ja ajaminen oikeudessa. Oikeudenkäynnin jälkeen voimme avustaa korvauksen hakemisessa tuomitulta ulosottoteitse tai valtiokonttorilta hakemusteitse, mikäli kysymyksessä on rikosvahinkolain mukaan valtion korvattavaksi tuleva vahinko. Avustamme asiakasta tarvittaessa myös rikosasian saattami­sessa poliisitutkintaan sekä poliisin suorittaman esitutkinnan yhteydessä muutoinkin.

Rikoksesta epäillyn avustajana avustamme asiakasta koko rikosprosessin aikana. Tämä pitää sisällään poliisin suoritta­man esitutkintavaiheen, mahdolliset vangitsemisoikeudenkäynnit, syyteharkintavaiheen sekä oikeudenkäynti­vaiheen.

Asianomistajaa avustaessamme selvitämme aina, onko asiaan saatavissa rikosprosessilain mukainen avustajanmääräys, yleisen oikeusavun mukainen avustajan­määräys taikka onko asiakkaalla tällaisen tapauksen kattava oikeusturvavakuutus. Epäiltyä avustaessamme selvitämme aina mahdollisuuden saada asiakkaalle puolustajan määräys tai yleinen oikeusapu. Mikäli asiakkaalla on oikeus edellä mainittuihin etuuksiin, haemme sellaisia asiakkaan puolesta heti jutun alkuvaiheissa.