Saatavien perintä


Saatavan perinnällä tarkoitetaan tässä yritysten riidattomien mutta maksamatta jääneiden laskusaatavien perintää asiakkailtaan. Perintään liittyy kirjeperintä ja sen jälkeen tarvittaessa perintä haasteella käräjäoi­keudessa. Kirjeperintä asianajotoimistosta tehtynä on tehokasta, ja useimmat saatavat tulevat perityiksi ilman haastetta. Perinnän yhteydessä asiakkaalta veloitetaan perintäkulut laissa säädettyjen taksojen mu­kaisina. Perimme useiden pienyritysten laskusaatavia. Toimintatapa sovitaan asiakasyrityksen kanssa, usein asiakasyritys toimittaa meille maksamattomat laskut sähköpostilla asiakkaan ja laskun yksilöintitie­toineen sekä tiedon laskun maksutilanteesta.

Mikäli asiakas riitauttaa velkojan saatavan oikeellisuuden, muuttuu asia oikeudenkäyntiasiaksi.  

Saatavan perinnän kustannukset ovat edulliset ja ne ilmenevät hinnastostamme.

Yksittäisenä isona perintäasiana hoidamme Turun Ylioppilaskyläsäätiön vuokra-asuntojen oikeudellista vuokraperintää.